Jaki budynek można postawić bez zezwolenia?

Budownictwo to dziedzina, która stale ewoluuje i przystosowuje się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Choć marzenia o własnym domu lub budynku komercyjnym mogą być pociągające, często stajemy przed niekończącym się labiryntem przepisów i zezwoleń. 

Zanim przystąpisz do realizacji swoich projektów, warto zrozumieć, jakie są zasady i przepisy dotyczące budowy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. W dzisiejszym artykule omówimy, jakie budynki można wznosić bez formalności, jakie są ograniczenia dotyczące powierzchni oraz jakie kroki podjąć, aby budować zgodnie z prawem. Poznaj zasady budowy bez zezwolenia w Polsce.

Do ilu m² można budować bez zezwolenia?

Zastanawiasz się, do jakiej wielkości można budować bez zezwolenia? W Polsce, do września 2021 roku, można było budować bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na budowę domy o powierzchni do 35 m², w przypadku letniskowych budynków parterowych. W obecnych przepisach budowlanych istnieje możliwość budowy obiektów bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na budowę o powierzchni do 70 m². Ta zmiana jest ważną korzyścią dla wielu osób planujących rozpoczęcie budowy mniejszych budynków, takich jak altany, garaże, czy nawet niewielkie domy jednorodzinne. Ograniczenie do 70 m² pozwala na elastyczność w projektowaniu i realizacji mniejszych inwestycji budowlanych, jednocześnie upraszczając proces administracyjny.

Niemniej jednak zawsze warto pamiętać, że przepisy te mogą różnić się w zależności od lokalizacji i szczegółów planowanej budowy, dlatego zawsze zaleca się konsultację z odpowiednim urzędem gminy lub specjalistą budowlanym, aby upewnić się, że działasz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami. Dzięki nowym zasadom budowa bez zezwolenia mniejszych obiektów stała się bardziej dostępna i wygodna dla wielu osób, wspierając rozwój i modernizację przestrzeni mieszkalnych. 

Domy bez zezwolenia do 70 m² do zaspokojenia własnych potrzeb

W ramach jednego z elementów Polskiego Ładu przeprowadzono zmiany w prawie budowlanym. Głównym celem tych zmian było usprawnienie procesów prawnych związanych z budową domów jednorodzinnych. Ważne jest, że nowe przepisy dotyczą wyłącznie nieruchomości, które są przeznaczone do użytku własnego, w celach mieszkaniowych. Konieczne jest złożenie oświadczenia potwierdzającego ten cel, pod groźbą karnej odpowiedzialności. Oznacza to, że nie jest możliwe skorzystanie z procedury zgłoszenia budowy w przypadku domków przeznaczonych do wynajmu lub budynków komercyjnych. Dom wybudowany na zgłoszenie może być wynajmowany wyłącznie przez osoby prywatne i nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych. Te zmiany nie tylko eliminują obowiązek składania wniosków o pozwolenie na budowę, ale także znoszą konieczność wyznaczania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Dzięki temu proces budowlany stał się bardziej dostępny i przyjazny dla osób, które chciały zrealizować swoje projekty mieszkalne.

Co można budować bez zgłoszenia?

W Polsce istnieją przepisy regulujące, co można budować bez konieczności uzyskania pozwolenia. Te zasady zostały ustanowione, aby uprościć proces budowlany i ułatwić życie tym, którzy chcą stworzyć niewielkie struktury na swojej działce. Jednym z kluczowych kryteriów jest powierzchnia budynku, która w przypadku obiekt budowlany nie może przekraczać 70 metrów kwadratowych. W ramach tych przepisów możesz budować różne typy budynków, takie jak domki letniskowe bez zezwolenia, wiaty, garaże, budynki gospodarcze czy małe domki jednorodzinne. Dla wielu osób jest to wyjątkowa okazja do spełnienia swoich marzeń o własnej małej oazie, czy też o praktycznych rozwiązaniach do przechowywania narzędzi i maszyn. Poniżej omówimy kilka z tych rodzajów budowli.

Domek letniskowy bez zgłoszenia

Domki letniskowe stanowią idealne schronienie na letnie wakacje lub weekendowe wypady na łono natury. Wzbogacone o różnego rodzaju udogodnienia, mogą stać się komfortowym miejscem wypoczynku dla całej rodziny. Dzięki przepisom nie trzeba obawiać się nadmiernych formalności i kosztów związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na ich budowę.

Wiata bez zezwolenia

Wiaty to praktyczne konstrukcje, które można wykorzystać do przechowywania drewna opałowego, narzędzi ogrodowych czy jako zadaszenie dla samochodów lub rowerów. Dzięki temu, że możliwe jest postawienie wiaty bez zezwolenia, budowę będziesz mógł rozpocząć stosunkowo szybko.

Garaże na zgłoszenie

Garaże są nieodzownym elementem wielu działek, szczególnie dla osób korzystających z własnego samochodu. Budowa garażu o odpowiedniej powierzchni jest możliwa bez konieczności składania skomplikowanego wniosku o pozwolenie na budowę. To znacznie ułatwia planowanie i realizację tego rodzaju inwestycji.

Altany

W Polsce istnieją przepisy prawne, które znoszą konieczność uzyskiwania zezwolenia na budowę altany. Takie regulacje dotyczą altan o niewielkich rozmiarach, które nie wpływają istotnie na otoczenie. Warto jednak pamiętać, że inne kwestie, takie jak odległość od granic działki czy innych budynków, mogą nadal podlegać pewnym regulacjom. Dlatego zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi organami lokalnymi lub specjalistami w dziedzinie prawa budowlanego, aby upewnić się, że projekt altany jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Budynek gospodarczy bez zezwolenia

Budynki gospodarcze są ważnym elementem infrastruktury gospodarstw domowych. Mogą służyć jako magazyny na zimowe zapasy, schowki na narzędzia lub jako miejsce do przetrzymywania sprzętów sportowych. W przypadku niewielkich powierzchni wymagane jest jedynie zgłoszenie budowy pomieszczenia gospodarczego. To rozwiązanie ma na celu ułatwienie procesu budowy mniejszych obiektów gospodarczych, jednocześnie zapewniając kontrolę nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa i estetyki w danej okolicy.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli nie trzeba składać wniosku o pozwolenie na budowę, nadal obowiązują pewne przepisy dotyczące zgłoszenia budowy, minimalnych odległości od granic działki czy innych budynków. Ważne jest również, aby dostosować budowę do lokalnych norm i standardów oraz zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo konstrukcji. Dzięki temu możesz cieszyć się nowo powstałymi budowlami, spełniając jednocześnie wymogi prawa.

Budynek wolnostojący prawo budowlane — budowa bez pozwolenia

Przepisy regulujące zagadnienia związane z budową obiektów o ograniczonej wielkości, mówią o budynkach, których powierzchnia zabudowy, włącznie z poddaszem, nie przekracza 70 metrów kwadratowych. Celem jest zachowanie stosunkowo niewielkich rozmiarów tych budynków, co ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że przepis ten nie wyklucza budynków dwukondygnacyjnych. Poddasze, które jest wyposażone w pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, jest traktowane jako osobna kondygnacja. Ponadto wymaga się, aby domy budowane na podstawie tej ustawy były budynkami wolnostojącymi i mieściły się w całości na działce, zgodnie z jej projektem.

Domki bez zezwolenia — Jakie oświadczenia złożyć?

Budowa domu o powierzchni do 70 metrów kwadratowych, zgodnie z nowymi przepisami, wymaga jedynie poinformowania organów nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. To oczywiście nie zwalnia z konieczności zlecenia geodecie wytyczenia terenu oraz przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji. Warto również pamiętać, że niezbędny jest projekt budowlany. Po dostarczeniu zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, można rozpocząć budowę bez konieczności weryfikacji projektu pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, jeśli takie istnieją.

Jeśli jednak na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania, czas oczekiwania na uzyskanie warunków zabudowy wynosi 21 dni.

Podczas składania zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, konieczne jest dołączenie kilku dokumentów. Przede wszystkim, trzeba posiadać projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działki. Dodatkowo inwestor musi złożyć oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za nadzór nad budową w przypadku braku wyznaczonego kierownika budowy oraz oświadczenie potwierdzające, że obiekt jest budowany w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zakończenie

Budowa budynku bez konieczności uzyskiwania zezwolenia może być atrakcyjną opcją dla wielu osób, które chcą zrealizować projekty na swojej działce. Jednak pamiętaj, że nawet w przypadku takiej formy budowy musisz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Zgłoszenie budowy, zachowanie odpowiednich rozmiarów i funkcji budynku oraz lokalizacja to kluczowe aspekty do uwzględnienia. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zawsze warto skonsultować się z miejscowymi władzami lub specjalistami, aby mieć pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie wymogi prawne. Dzięki temu unikniesz nieporozumień i kłopotów związanych z budową.