W dniu 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nr 2016/679, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Na podstawie Art. 13 ww Rozporządzenia  informujemy, że w trakcie korzystania z naszej witryny internetowej mogą zostać zgromadzone Pani/Pana dane osobowe; wówczas:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych na witrynie Żaczek DOMY DREWNIANE jest firma STOLARSTWO - Robert Żaczek z siedzibą w Krokowej 84-110, ul. Łąkowa 10.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia wygodnego korzystania z naszej witryny.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane bez Pani/Pana wyraźnej zgody, podmiotom innym niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres korzystania z niniejszej witryny.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych o ile jest to technicznie możliwe.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W celu umożliwienia realizacji Pani/Pana praw, wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy:

Więcej informacji na temat RODO - TUTAJ

Wszystkich użytkowników witryny Żaczek DOMY DREWNIANE przepraszamy za ew. niedogodności.